Polityka prywatności

Jesteś tutaj:

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z zakupów internetowych poprzez Serwis.

Podstawą przetwarzania danych jest obowiązujące rozporządzenie RODO.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest: FAMARI Paweł Łaniecki, Rogówko 78,  87-122 Grębocin, NIP 8791177212, REGON 363135240.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

– poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,

– poprzez gromadzenie plików “cookies”.

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika w celu zagwarantowania komfortowego korzystania z Serwisu i stabilności oraz bezpieczeństwa systemu, zawarcia umowy sprzedaży między stronami oraz realizacji tej umowy.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, tj.:

a) rejestracja w sklepie internetowym,

b) zapis do newslettera,

c) zawarcie umowy sprzedaży,

d) dokonanie rozliczeń,

e) dokonanie zakupów przez Klienta,

f) dostarczenie zakupów.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.epaluszek.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.